A-Z list
  Tắt đèn
  Báo lỗi
  0.9K lượt xem
3.6/ 5 2 lượt

Một Đời Một Kiếp , Câu chuyện này kể về Thời Nghị, một nữ diễn viên lồng tiếng hàng đầu trong ngành, nhẹ nhàng, dễ chịu và trầm tính, người tình cờ gặp được giáo sư hóa học thanh lịch trở về Chu Thịnh Thần ở sân bay. Họ dần dần phát triển sự hiểu biết lẫn nhau trong việc hòa hợp với nhau, cùng chung tay bảo tồn nghề thủ công truyền thống và vượt qua bao giông bão khi quyết định đồng hành cùng nhau đến hết cuộc đời... (Nguồn: Baike.baidu) ~~ Adapted Trích từ tiểu thuyết Một Đời Nhất Thân

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30 END

Một Đời Một Kiếp , Câu chuyện này kể về Thời Nghị, một nữ diễn viên lồng tiếng hàng đầu trong ngành, nhẹ nhàng, dễ chịu và trầm tính, người tình cờ gặp được giáo sư hóa học thanh lịch trở về Chu Thịnh Thần ở sân bay. Họ dần dần phát triển sự hiểu biết lẫn nhau trong việc hòa hợp với nhau, cùng chung tay bảo tồn nghề thủ công truyền thống và vượt qua bao giông bão khi quyết định đồng hành cùng nhau đến hết cuộc đời... (Nguồn: Baike.baidu) ~~ Adapted Trích từ tiểu thuyết Một Đời Nhất Thân

Mở rộng
Tắt Quảng Cáo [XX]