A-Z list
  Tắt đèn
  Báo lỗi
  290 lượt xem
5/ 5 1 lượt

Ở Rể , Một doanh nhân hiện đại du hành về thời cổ đại; anh ta rơi vào cơ thể của một người đàn ông sắp kết hôn với tư cách là một người chồng mẫu hệ trong một gia đình buôn bán vải. Sau đó, anh bắt đầu kết hợp các phương pháp và lý tưởng hiện đại để giúp đỡ bạn bè của mình và chống lại các doanh nghiệp địa phương tham nhũng. Cuối cùng, anh ta tham gia vào công việc của đất nước.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36 END

Ở Rể , Một doanh nhân hiện đại du hành về thời cổ đại; anh ta rơi vào cơ thể của một người đàn ông sắp kết hôn với tư cách là một người chồng mẫu hệ trong một gia đình buôn bán vải. Sau đó, anh bắt đầu kết hợp các phương pháp và lý tưởng hiện đại để giúp đỡ bạn bè của mình và chống lại các doanh nghiệp địa phương tham nhũng. Cuối cùng, anh ta tham gia vào công việc của đất nước.

Mở rộng
Tắt Quảng Cáo [XX]