A-Z list
  Tắt đèn
  Báo lỗi
  89 lượt xem

Khi Tình Yêu Gặp Nhà Khoa Học , Phim kể về câu chuyện tình yêu kép của nhà khoa học Yang Lan Hang và Bai Ling Ling trong thế giới ảo và thực. Hai người gặp nhau trên Internet trong những năm đầu của họ. Sau khi Yang Lan Hang trở về Trung Quốc, anh được nhận vào Đại học T với tư cách nghiên cứu sinh. Không ngờ, anh lại gặp phải Bai Ling Ling, “người bạn trực tuyến” mà anh đang nghĩ đến, và làm gián đoạn quá trình bảo vệ luận án được chuẩn bị kỹ lưỡng của cô. Để bù đắp và theo đuổi Bai Ling Ling một cách suôn sẻ, Yang Lan Hang tiếp tục trở thành một người bạn lên mạng một mặt giải quyết Bạch Linh Linh, mặt khác sắp xếp Bạch Linh Linh vào phòng thí nghiệm, hiểu lầm giữa Bạch Linh Linh và Dương Lan Hàng dần dần được giải quyết, hai người sát cánh chiến đấu, giải quyết những vấn đề hóc búa

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24 END

Khi Tình Yêu Gặp Nhà Khoa Học , Phim kể về câu chuyện tình yêu kép của nhà khoa học Yang Lan Hang và Bai Ling Ling trong thế giới ảo và thực. Hai người gặp nhau trên Internet trong những năm đầu của họ. Sau khi Yang Lan Hang trở về Trung Quốc, anh được nhận vào Đại học T với tư cách nghiên cứu sinh. Không ngờ, anh lại gặp phải Bai Ling Ling, “người bạn trực tuyến” mà anh đang nghĩ đến, và làm gián đoạn quá trình bảo vệ luận án được chuẩn bị kỹ lưỡng của cô. Để bù đắp và theo đuổi Bai Ling Ling một cách suôn sẻ, Yang Lan Hang tiếp tục trở thành một người bạn lên mạng một mặt giải quyết Bạch Linh Linh, mặt khác sắp xếp Bạch Linh Linh vào phòng thí nghiệm, hiểu lầm giữa Bạch Linh Linh và Dương Lan Hàng dần dần được giải quyết, hai người sát cánh chiến đấu, giải quyết những vấn đề hóc búa

Mở rộng
Tắt Quảng Cáo [XX]